ПОЉА БР. Radivoj Stepanov: ANTICIPACIJE RAZVOJA (I)
година

Ликовни лајтмотив