ПОЉА БР. Jan Kot: PREOBRAŽENI VRATILO
година

Ликовни лајтмотив