ПОЉА БР. Heda von Najgel: MOJA UMETNOST
година

Ликовни лајтмотив