ПОЉА БР. Artur Džanov. KREATIVNI PROCES (uvod)
година

Ликовни лајтмотив