ПОЉА БР. Ivan Negrišorac: POETIČKI INŽENJERING MIROLJUBA TODOROVIĆA
година

Ликовни лајтмотив