ПОЉА БР. Marinos Neapolit: PROKLO ILI O BLAŽENSTVU (II)
година

Ликовни лајтмотив