ПОЉА БР. Michel Carrouges: CELIBATSKE MAŠINE
година

Ликовни лајтмотив