ПОЉА БР. Ivan Negrišorac: POETIČKI INŽENJERING MIROLJUBA TODOROVIĆA (II)
година

Ликовни лајтмотив