ПОЉА БР. Mihael Kriger: IDILE I ILUZIJE
година

Ликовни лајтмотив