ПОЉА БР. Zoroslav Spevak: UPOTREBA GOMILE (Gustave Le Bon: PSIHOLOGIJA GOMILA)
година

Ликовни лајтмотив