ПОЉА БР. Božik Peter: STO GODINA
година

Ликовни лајтмотив