ПОЉА БР. Andrea Zlatar: ANIMA MEA IN RUINIS
година

Ликовни лајтмотив