ПОЉА БР. Ivan Negrišorac: POETIČKI INŽENJERING MIROLJUBA TODOROVIĆA (III)
година

Ликовни лајтмотив