ПОЉА БР. Dejvid Gotje: RACIONALNA KOPERACIJA
година

Ликовни лајтмотив