ПОЉА БР. Ješa Denegri: MINIMALNA UMETNOST – UMETNOST U DELIMA „BEZ NAZIVA“
година

Ликовни лајтмотив