ПОЉА БР. David Albahari: PRAZNA BELINA
година

Ликовни лајтмотив