ПОЉА БР. Srba Ignjatović: ORBIS PICTUS
година

Ликовни лајтмотив