ПОЉА БР. Nortrop Fraj: NOVE IZ STARIH SMERNICA
година

Ликовни лајтмотив