ПОЉА БР. En Biti: DRUGO PITANJE
година

Ликовни лајтмотив