ПОЉА БР. Miroslav Petelin: ABŠALOMOVA SMRT
година

Ликовни лајтмотив