ПОЉА БР. Herta Miler: MOJA PORODICA
година

Ликовни лајтмотив