ПОЉА БР. Donald Bartelmi: KRALJ
година

Ликовни лајтмотив