ПОЉА БР. Adam Puslojić: NEČIJA KNJIGA NA STOLU; Olivera Vezilić: ISPRED SEBE; Tatjana Cvejin: POKRETNE PESME; Milenko Stojičić: TRAKTAT O PISARU; Darko Cvijetić: SNAJPER. PRVI MINUT PAUZE; Vladislava Vojnović: KLIK; Jovo Radoš: OTKRIVENJE; Goran Trailović: BEZDANI; Nikola Todorović: SILOVANJE ANĐELA; Igor Isakovski: DUBOKO U RUPI; Aleksandar Jugović: DNO; Katarina Samurović: NEMIR
година

Ликовни лајтмотив