ПОЉА БР. Ivan Negrišorac: EGZISTENCIJA I ESENCIJA (o „Egzistenciji“ Pavla Ugrinova)
година

Ликовни лајтмотив