ПОЉА БР. Pop D. Đurđev: ALBUM APOKRIFNE HRESTOMATIJE
година

Ликовни лајтмотив