ПОЉА БР. Aleksandar M. Petrović: FILOSOFIJA PRAVA KAO ONTOLOŠKA KATEGORIJA (Lazar Vrkatić: ONTOLOGIJSKI STAV FILOZOFIJE PRAVA)
година

Ликовни лајтмотив