ПОЉА БР. Vladimir Vojnovič: OTVORENA PISMA
година

Ликовни лајтмотив