ПОЉА БР. HIMNE STVARANJA, A NE RAZARANJA
година

Ликовни лајтмотив