ПОЉА БР. Đorđe Kuburić: BREZE
година

Ликовни лајтмотив