ПОЉА БР. Nenad Šaponja: NOVI VARVARI
година

Ликовни лајтмотив