ПОЉА БР. Jan Lenčo: RAZGOVOR JEDNAKIH
година

Ликовни лајтмотив