ПОЉА БР. Ana Ahmatova: MINIJATURE;
година

Ликовни лајтмотив