ПОЉА БР. Loran Rabate: POEZIJA TRADICIJE – STUDIJA O IZBORU „СТИХИ“ VLADIMIRA NABOKOVA
година

Ликовни лајтмотив