ПОЉА БР. Ezre Paund: „BLADULA, TENULLA, VAGULA“
година

Ликовни лајтмотив