ПОЉА БР. T. S. Eliot: ANIMULA
година

Ликовни лајтмотив