ПОЉА БР. Đorđe Kuburić: POVERENJE U JEZIK
година

Ликовни лајтмотив