ПОЉА БР. IZBOR IZ STRANIH KRITIKA (Jean-Baptiste Mauroux, Jean-Baptiste Harang, Paul Ingendaay, Aai Prins, Cristina Bongiorno)
година

Ликовни лајтмотив