ПОЉА БР. Đorđe Pisarev: IZ ŽIVOTA JEDNOG PISCA
година

Ликовни лајтмотив