ПОЉА БР. Đorđe Pisarev: TITO – TUNEL BEZ SVETLA?
година

Ликовни лајтмотив