ПОЉА БР. Velimir Ćurgus Kazimir: TITOV NAPRED
година

Ликовни лајтмотив