ПОЉА БР. Vladimir Kopicl: BESKRAJNO; DETE; IME; KLISURINE
година

Ликовни лајтмотив