ПОЉА БР. Mihail Fajnerman:.POEMA No2
година

Ликовни лајтмотив