ПОЉА БР. Mileta Prodanović:.DIŠANOVE TRAKE
година

Ликовни лајтмотив