ПОЉА БР. Neli Zaks, Paul Celan:.IZ PREPISKE
година

Ликовни лајтмотив