ПОЉА БР. Alfred Daket: SONET
година

Ликовни лајтмотив