ПОЉА БР. Kornelija Farago:.BLISKOST I POSEBNOST
година

Ликовни лајтмотив