ПОЉА БР. Siniša Tucić:.NOVE DOMOVINE
година

Ликовни лајтмотив