ПОЉА БР. Dunja Topalski:.GLAD
година

Ликовни лајтмотив