ПОЉА БР. Gordana Đilas:.PROPLANAK
година

Ликовни лајтмотив