ПОЉА БР. Teri Džouns:.REKA JANGCE
година

Ликовни лајтмотив